Kim jest Bóg

Wielu ludzi zastanawia się nad nurtującym ich pytaniem, mianowicie;  skoro żyjemy na tak pięknym, a zarazem niezwykle skomplikowanym świecie, to skąd on się wziął? Czy powstał przez przypadek, czy może jest celowym dziełem Stwórcy?  Biblia, księga którą wielu ludzi uważa za Słowo Boże, daje nam taką oto odpowiedz; „Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował jest Bóg“ Hebr 3:4. Wiara w to, że istnieje przyczyna powstania wszechświata, jest rozsądna i pomaga nam zrozumieć dlaczego, i w jakim celu to wszystko istnieje, pomaga też nadać naszemu życiu sens i radość życia.  Rzeczywiście, za nasze życie i tak piękny świat, należy się Bogu chwała i cześć Obj 4:11. 

Jednak na świecie istnieje miliony religii i miliony bogów, jest naprawdę wielkie zamieszanie jeżeli chodzi o wierzenia, apostoł Paweł sam przyznaje, że „jest wielu bogów“, ale mówi też, że dla nas w istocie jest jeden Bóg Ojciec, z którego jest wszystko 1 Kor 8:5,6.  My również chcemy wierzyć w tego jednego, który jest rzeczywistą przyczyną powstania świata, a nie w jakiś mit czy legendę, często brzmiącą jak bajka, a nie fakt. Zastanówmy się więc nad tym, co na temat Boga mówi Biblia i czy jest w stanie nam go przybliżyć i pomóc go zrozumieć. Biblia zachęca nas do szukania Boga Dzie 17:26,27. Ci którzy poświęcają trochę czasu na czytanie Biblii i zastanawianie się nad tym co ona mówi, przybliżają się do Boga i szybko uczą się rozróżniać prawdziwego Boga, od bogów materialnych  Ps 97:7, Ps 145:18.  Zaczynają dostrzegać Boga  i rozumieć celowość całego stworzenia  Rzym 1:20.  A zatem, to co Bóg stworzył, również pomoże nam zrozumieć, kim on jest. Każdy kto zacznie czytać Biblię, szybko zauważy, że Bóg ma imię, w 2 Moj 20:2 czytamy;“ Ja jestem Jahwe, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli."{BT} Bóg ma na imię Jahwe, to imię określa Boga, odróżnia go od innych bogów Ps 83:18,     Iza 42:8. Mamy modlić się do tego Boga i uświęcać jego imię, sam Jezus, Syn Boży tak nakazał Ps 17:1, Mat 6:9, i w żadnym przypadku nie traktować go ze wzgardą Ps 74:10. Jeżeli Bóg ma imię, to znaczy że jest osobą, że ma inteligencję, wolę i moc i że ma swój zamysł co do ludzi i ziemi, oraz że na pewno go zrealizuje. Bóg jest osobą chociaż Biblia mówi że jest duchem Jan 4:24, a więc ma ciało, ale duchowe, niewidzialne dla człowieka 2 Moj 33:20, Jan 6:46. Jako istota duchowa Jahwe Bóg , nie ma problemu aby obserwować całą ziemię, i oddziaływać mocą ducha swego na co chce 2 Kron 16:9. Za pomocą ducha swego, Bóg stworzył niebiosa i ziemię i wszystko co żyje Ps 33:6, Ps 104:30. Działał potęgą ducha swego i swą mądrością, do dziś wzbudzającą podziw, gdy obserwujemy nieboskłon czy cuda przyrody  Jer 10:12, Iza 40:28. Jako osoba, Bóg Jahwe, troszczy się o ludzi, jest Bogiem miłosiernym i łaskawym, dba o to, abyśmy jako mieszkańcy ziemi mieli pod dostatkiem wszystkiego, co jest nam niezbędne do życia Ps 104:13-15,24-28.  Łuk 6:36. Jest Bogiem miłości, dobroci i prawości, ma prawdziwe poczucie sprawiedliwości, gdyż nie faworyzuje żadnej rasy, czy narodu, nie dzieli ludzi na kasty  Dzie 10:34,35,  Rzym 10:12,13. A jaki zamysł ma Bóg Jahwe wobec ludzi? Większość ludzi słyszała, że Stwórca umieścił pierwszych ludzi w Raju, 1 Moj 1:27,28, 2:8. Zamysł Boga wobec ludzi był bardzo piękny, każdy z nas chciałby być młody i piękny, oraz żyć w rajskich warunkach.  Chociaż pierwsi ludzie okazali się nieposłuszni Bogu, przez co utracili doskonałe życie w rajskich warunkach, ale to nie zmieniło pierwotnego planu Boga względem ludzi, jest Bogiem Wszechmocnym, więc mimo przeszkód na pewno zrealizuje swój plan, ma moc aby doprowadzić do tego, aby ziemia była zamieszkana, jego ludem. Bóg  nie zmienił swego zamysłu więc ludzie nie będą musieli się tułać po zimnych zaświatach, jak to niektórzy nauczają  Iza 46:10,11, Iza 55:11. W celu realizacji swego zamysłu co do ziemi i ludzi, przysłał swego niebiańskiego Syna  Jan 3:16. To w nim możemy odzyskać życie którego źródłem jest Wszechmocny Bóg Jahwe Ps 36:9. Poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i słuchanie go jako naczelnego reprezentanta Boga, odzyskamy to, co utraciła ludzkość uniezależniając się od Stwórcy, odcinając się od życiodawcy swym nieposłuszeństwem wobec niego. Bóg, dla naszego dobra, ustanowił pewne prawa i każdy rozsądny człowiek wie, że jeżeli na niestrzeżonym kąpielisku jest zakaz kąpieli, to rozsądnie jest przestrzegać go, inaczej trudno jest utrzymać przy życiu kogoś, kto łamie wszelkie zakazy, powinniśmy  rozumieć i szanować Boże prawa które Stwórca dał dla naszego dobra. Miłość do Boga, zaufanie i rozsądek, powinny nam mówić, że posłuszeństwo wobec Boga, będzie dla nas korzystne Ps 19:8-11. Uznajmy zatem wyższość Bożej mądrości nad naszą, szukajmy  go, a pozwoli się nam znaleźć Ps 95:6,7;

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Dzieci Boga Żywego Hydraulik Szczecin